پایان نامه بررسی فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان

تحقیق حاضر جهت مشخص شدن فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان می باشد كه روشن گردد بر پایی چنین دوره هایی می تواند بر روی عقایدو افكار معلمان تاثیر گذار باشد یا خیر ؟ آیا با برگزاری چنین دوره هایی سیر تحول فكری و تغییرات لازمه كار معلمی در مسیری كه تحولات جهان در حركت است كمك می كند این دوره هایی كه از طرف


ادامه مطلب