دسته بندیعلوم پایه
فرمت فایل doc
حجم فایل 333 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

انجام محاسبات خاكبرداری

Q

M

I

E

A

R

N

J

F

B

S

O

K

G

C

T

P

L

H

D

تهیه كنندگان:

شكل A

B

شكل B:

بر روی ضلعAB

برروی ضلعAC

M 14= AM

M6= MC

حال از نقطه A عمودی بر BD


ادامه مطلب